Covidové Vánoce

Tak jako asi všude i u nás covid změnil Vánoce. V dětském domově jsou Vánoce
zaměřené na dodržování tradic stejně jako v rodinách. Na Štědrý den držíme dopolední půst, sledujeme pohádky, připravujeme bramborový salát a smažíme kapra. Děti se samozřejmě podle možností také zapojují. Po večeři a zpěvu koled se rozbalují dárky, stůl je plný cukroví a ovoce. Někteří vychovatelé seznamují děti i se staršími tradicemi, jako je rozkrajování jablíček, výroba lodiček z ořechů nebo třeba vůně františka… Ale covid zasáhl hlavně do příprav. Většinu dárků vychovatelé objednávali přes internet a hlavně jsme museli zrušit každoroční vánoční akademii, na kterou si děti připravují pásmo pohádek a scének pro všechny zaměstnance a zájemce z řad veřejnosti. Už od března jsme bojovali s distanční výukou. Proto jsme na konci roku využili nabídek od sponzorů a poprosili je, aby pro naše děti nakoupili tablety vhodné k výuce, za což touto cestou velmi děkujeme. Pro získání představy o fungování dětského domova je třeba vědět, že děti jsou soustředěny v rodinných skupinách maximálně po osmi a mají k dispozici pevný počítač. Zkuste si to představit – přijdete do práce, nejste učitel a máte zajistit výuku u osmi dětí různého školního a předškolního věku. A to někteří učitelé měli představu, že s prvňáčkem budeme sedět u monitoru a procvičovat. Ale když máte ve skupině prvňáčky dva a každý navštěvuje jinou třídu? Do toho ještě děti z druhého stupně nebo učni z učiliště, kteří musí být online i několik hodin. V úvahu vezmeme i další děti z prvního stupně, které sice počítač zapnout umí, ale nepřečtou si pokyny… Náš domov se tedy proměnil na malotřídky. Možná si říkáte, co notebooky, jistě by se našli dárci, kteří by nám dali nějaké použité. Ale ne každé dítě je natolik samostatné, aby v pokoji mohlo pracovat bez pomoci na notebooku. Ti samostatnější, pokud zůstanou chvilku bez dozoru, si okamžitě stáhnou hry a místo školy se věnují této zábavě. Máme 43 dětí školou povinných. I kdybychom získali takový počet notebooků, jak zajistíme, aby některý z nich neskončil při vhodné příležitosti v zastavárně? Bohužel i s touto variantou musíme počítat. Proto jsme zvolili tablety, které po výuce vychovatel snadněji vysbírá, aby byly k dispozici pro výuku i následující dny.
Samozřejmě některé děti trávily vánoční prázdniny u rodičů nebo příbuzných. Ty pak dostávaly dárky po návratu z rodin a Vánoce oslavily dodatečně se svými rodinnými vychovateli. Protože některé děti byly až 16 dní mimo dětský domov a pohybovaly se v různých dopravních prostředcích a mezi cizími lidmi, využili jsme možnosti testování a všechny jsme je po návratu nechali otestovat. Covid zatím mělo jen několik zaměstnanců, kteří zodpovědně zůstali při prvních příznacích doma.
V případě, že by se dostal do našich budov, máme několik řešení, která se ale nedají dopředu stanovit. Budeme se operativně přizpůsobovat situaci.

Mgr. Šárka Lysáková
6. 1. 2021