Dětský domov Znojmo v době koronavirové krize

Po vyhlášení nouzového stavu na počátku března vznikla situace, kterou jsme nikdy nezažili. Všichni jsme si uvědomovali její závažnost a začali respektovat vládní nařízení. Postupně jsme získávali zkušenosti, co je nezbytně nutné a co třeba pouze doporučené. Nebylo jednoduché se zorientovat v množství pokynů a instrukcí, učili jsme se opravdu všichni. Po uzavření škol našich 48 dětí zůstalo i nadále soustředěno ve dvou budovách a jednom třípokojovém bytě. Omezení provozu nepřicházelo v úvahu. Z vychovatelů se ze dne na den stali učitelé. Chod celého zařízení jsme museli upravit – posílit služby, prodloužit pracovní dobu vychovatelům a nočním asistentkám. Dodržování všech hygienických doporučení znamenalo několikrát denně
uklízet a provádět dezinfekci klik a zábradlí. Rodinnou skupinu z bytu jsme rozdělili a umístili v budově se zahradou. Bylo to nutné, jinak by téměř šest mladistvých a vychovatel zůstali uzavření v bytě. Druhá budova zrovna procházela rekonstrukcí, a proto jsme umístili část dětí do náhradních prostor poskytnutých městem. Pro nikoho to nebyl ideální stav, ale všechny překážky jsme překonali a domov fungoval.
Režim jsme uspořádali tak, že diferencovaná výuka probíhala denně od 9 – 12 hodin, přičemž jsme používali výukových programů. Vychovatelé neměli jednoduchou práci, poněvadž se starali až o 8 dětí najednou. Zkuste si představit organizaci učení pro skupinu ve věkovém rozmezí 2,5 až 23 let! A k tomu ještě projít emaily od všech učitelů, vytisknout materiály a pomáhat při zpracování písemných úkolů. Po dopolední výuce následoval oběd a polední klid, kdy malé děti odpočívaly. Jak to jen bylo možné, využívali jsme zahradu, kde jsme relaxovali na čerstvém vzduchu. Bez ní bychom si denní režim těžko dovedli představit. Ven mimo budovu jsme nechodili a chápali jsme starší děti, že už se těší na individuální vycházky. Později
to už bylo možné, samozřejmě pouze s rouškami. Ty jsme zpočátku neměli, ale šikovné vychovatelky je brzy začaly šít, další nám věnovali postupně různí dárci a přidávali i dezinfekční prostředky. Podpora přišla samozřejmě i od Jihomoravského kraje jako zřizovatele. Všem velmi děkujeme! I přes uvedená pozitiva docházelo k negativním jevům. Ačkoli jsme vyvíjeli značnou osvětu, zůstávaly některé starší děti k situaci lhostejné a opouštěly bez našeho svolení domov. Po jejich nedobrovolném návratu z různých míst za asistence Policie ČR jsme je za přísných bezpečnostních podmínek přemístili do pokojů určených pro infekční nemoci, kde setrvávaly v 14denní karanténě. Kontakt s okolím měly pouze v ochranných prostředcích, podstupovaly pravidelné měření teploty a dostávaly jídlo v nádobí na jedno použití. S ohledem na možné riziko nákazy vyžadovala situace maximální odpovědnost. Nachystaný výlet do přírody, který připravili vychovatelé, museli na delší dobu odložit.
Školní rok už končí, tentokrát v druhém pololetí proběhl velmi netradičně. Pro nás všechny se stal zdrojem poučení z mimořádné situace. Přejme si, abychom takových zažívali co nejméně.
Využíváme této příležitosti k poděkování těm, kdo na nás mysleli v těchto nelehkých časech. Největší díky však patří všem zaměstnancům našeho domova, kteří se v této době zvýšeného zdravotního rizika věnovali s maximální péčí a úsilím dětem.

Za Dětský domov Znojmo Mgr. Anita Tučková a Mgr. Šárka Lysáková