Vítáme Vás na internetových stránkách Dětského domova Znojmo, příspěvkové organizace

Náš DD

Poslání dětského domova
Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 (dále jen DD Znojmo) je zařízení rodinného typu, které je zřízeno Jihomoravským krajem pro potřeby výkonu ústavní výchovy a zajištění péče o děti a dospívající, jejichž rodiny jsou soudem shledány po stránce sociální jako nezpůsobilé k poskytnutí řádné výchovné péče o své děti ve smyslu zákonů 109/2002 Sb., dále 334/2003 Sb. a 438/2006 Sb. 
Pokračování…

PODĚKOVÁNÍ

Majitelům restaurace Emrammus, kteří při pořádání Retro diskotéky vybrali a darovali dětem na letní tábory částku 22 000,-Kč.

Touto cestou bychom také rádi poděkovali za velkorysý dar po paní Aleny Elerové z Naturely – dary přírody. Pro děti vybrala peníze, za které jim byly koupeny lístky na filmové představení Ušák Chicky a Zlokřeček. Děti si představení moc užili.

A jako každým rokem ke dni dětí (a nejen k tomuto dni) dostávají děti krásný dárek v podobě možnosti svezení se na všech atrakcích (kolotoče, autíčka, horská dráha ) od rodiny Pospíšilových. Kdykoliv, kdy rodina Pospíšilová ve Znojmě postaví kolotoče, nás kontaktují a nabídnou našim dětem svezení zdarma. K tomu dostanou vždy ještě vždy něco navíc v podobě cukrové vaty a popcornu.

Chodí covid okolo, nekoukej se na něho…
Nedávno jsme našim čtenářům popisovali covidové Vánoce v Dětském domově ve Znojmě a jak všechny děti po příjezdu z dovolenek byly negativní. Přesto nás covid nakonec neminul, i když stále zatím klepeme na dřevo… O jednom víkendu nám zavolali z mateřské školy, že naše tři děti přišly do kontaktu s osobou pozitivní na covid. Přestože máme v budově místnost určenou pro infekční nemoci, nemůžeme zavřít na marodku tři děti ve věku necelých 4 až 6 let. Naštěstí naše bytové jednotky (říkáme jim rodinky) mají dvě sprchy a dvě toalety – pro dívky a chlapce, takže nebyl problém jednu toaletu a sprchu vyčlenit pro izolaci. Děti zůstaly v jednom pokoji, který nesměly opustit, a na vychovatelích bylo, aby tyto malé všetečky udrželi v pokojích. No a teď začíná ta největší legrace. Zabavte děti, když k nim můžete jen s respirátorem a v ochranném obleku s gumovými rukavicemi. Všechny tři musíme pochválit, jsou to šikovné děti, které se zvládají samy obléct a samy najíst. Vzájemně si také pomohly ustlat postel. Jídlo jsme jim předávali v jednorázovém nádobí, které děti po použití uklízely do pytle. Několik dní vydržely i bez televize, pak jsme jim mezi dveře postavili židli s notebookem a pohádkami. Děti jsme ihned objednali na testy s tím, že je zrušíme, pokud se ohlásí trasování. Jak později zjistila paní ředitelka, trasování se nezdařilo z důvodu uvedení telefonního čísla do kanceláře, kde po pracovní době není nikdo k zastižení. Děti absolvovaly antigenní test. Protože jednomu z nich vyšel pozitivní, ihned podstoupil i odběr na PCR test, který to potvrdil. Děti zůstaly v karanténě a po nahlášení hygieně se ozvalo i trasování. Zbývající dvě děti s negativním testem se ještě musely podrobit PCR testu. Ačkoli občas zlobí, neposlouchají a někdy se i poperou o hračku, na testech byli tito nejmenší úžasní. Vysvětlili jsme jim, jak odběr probíhá, a vše se obešlo bez slziček a křiku. I personál, který odběry prováděl, děti pochválil a odměnil bonbony. Nechceme se chválit, že jsme to (alespoň zatím) zvládli. Zvládly to hlavně ty děti. A všechno zlé, jak se říká, bývá k něčemu dobré. To, že zůstaly v izolaci hned tři, bylo vlastně dobře, protože si společně vyhrály a vzájemně si i pomohly. Neměly žádné další příznaky (navíc pozitivní testy mělo pouze to jedno dítě), takže řádily v pokoji, tančily, skákaly a večer před spaním, než pouklízely, nebyla vidět pod rozházenými hračkami podlaha. Po zrušení karantény prošly místnosti důkladnou očistou pomocí generátoru ozónu doplněnou dezinfekcí a praním všeho, co se vešlo do pračky. Zaměstnanci, kteří se o děti v době karantény starali, následně dobrovolně podstoupili sérii testů. Naštěstí pozitivní měli všichni pouze náladu z výsledků.

Mgr. Šárka Lysáková
1.února 2021

Nadační fond Albert

Nadační fond
Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím pravidelného grantování a realizací vlastních projektů. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. Kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 se věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě.