Spolupráce

Spolupracující organizace a instituce

Pro zajištění spolupráce a koordinace jednotlivých aktivit jsou nezbytné časté a činorodé kontakty s dalšími subjekty. K těm, s nimiž DD spolupracuje nejvíce, nejčastěji a nejintenzivněji patří především: ŠÚ JmKÚ Brno, MŠMT ČR, MěÚ Znojmo, FICE, dětský domov Jemnice, DDM Znojmo, Znojemská Beseda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, školská zařízení, která děti navštěvují, DDÚ a SPV Brno – Hlinky, DPL Velká Bíteš, ROTARY Klub Znojmo… 

Při bilancování uplynulého období lze konstatovat, že to s českým národem zdaleka není tak špatné, jak se někdy míní. Že i dnes se najde spousta těch, kteří při úspěchu vlastní firmy nezapomínají na potřebné a věnují dárky nebo sponzorský finanční dar dětem v DD. Že i někteří velmi skromně žijící lidé si dokáží obrazně řečeno odtrhnout od úst a přispět. Dětem tím dávají nejen materiální přilepšení, ale také nezanedbatelný pocit, že nejsou zcela zapomenuty, že když už ne vlastní rodiče, přece jen mimo DD na ně někdo myslí a vzpomíná.
DD i touto formou děkuje co nejsrdečněji všem, kteří v minulém roce pocítili potřebu vykonat něco pozitivního pro děti a dospívající omladinu v DD Znojmo.