Ukončení sezóny cyklistů

Dne 10. 9. 2023 jsme se dětmi rozhodli jet poslední letošní jízdu na kole. Před jízdou jsme s dětmi zopakovali dopravní značky a pravidla silničního provozu a povinnou výbavou cyklisty. Poté jsme si všechny nabyté znalosti vyzkoušeli v praxi při jízdě na kole. Domluvili jsme si předem stanovenou trasu, která měla různou strukturu terénu. Nejdříve jsme projeli Gránickým údolím, následoval přejezd okolo Obří hlavy přes řeku Dyji, projeli jsme kolem místního koupaliště, kde jsme přejeli na cyklostezku do Dobšic. Zastavili jsme se na cvičících strojích a pokračovali jsme dál k řece Dyji, děti krmily kačeny a po krátkém odpočinku jsme se vydali přes Oblekovice stejnou trasou zpátky domů. Nejmladší účastnicí tohoto cyklo výletu byla šestiletá slečna, která vše statečně zvládla. Během večeře byly děti slovně ohodnoceny za svůj výkon 16 km ve slunečném počasí.
I nadále se budeme hlásit z našich dobrodružných cest…

Švanerová, Žurková