Fotbal Budkov

Dne 11. 5. 2019 jsme přijeli na pozvání Dětského domova v Budkově na fotbalový turnaj, kterého se zúčastnily dětské domovy z Budkova, Jemnice, Znojma, Senožat a z Náměště nad Oslavou.
Během dopoledne proběhly vzájemné zápasy mezi mužstvy, kde jsme se sice umístili až na posledním místě, ale všechny děti bojovaly statečně a navzájem se podporovaly. Pro jedinou dívku našeho týmu a nejmenší chlapce to byla první fotbalová akce, někteří hráli fotbal vůbec poprvé. I přesto se velice snažili a celý turnaj si báječně užili. Po vyhlášení výsledků byl společný oběd a po něm děti pokračovaly ve volné zábavě. Většinou dál hrály fotbal, ale už se různě promíchaly s ostatními dětmi. Někteří se ze společných akcí již znají, tak si měli o čem vykládat.
Všechno proběhlo v poklidu a kamarádské atmosféře a na závěr jsme přijali pozvání na další zápas v Senožatech.