Výlet Valtice/Mikulov

Dne 28. 10. 2022 jsme se s dětmi rozhodli, že si zpříjemníme sváteční den výletem do Valtic a Mikulova. Na výlet se nás vydalo 10 dětí a 2 vychovatelé a všichni jsme si tento den užili i přes nepřízeň počasí. Vyjeli jsme ze Znojma okolo 9:00 ráno do Valtic. První naší zastávkou byla místní Kolonáda, kde jsme se seznámili s historií tohoto monumentu a společně jsme posvačili a odpočinuli si, pak jsme dále pokračovali k Valtickému zámku a do zámeckých zahrad. Při procházce zámeckým parkem jsme objevili jeskyni zvanou Peklo, kde jsme si na tabuli přečetli zajímavosti o tomto objektu. Dále jsme se s dětmi přesunuli na vlakové nádraží a vydali se na cestu do Mikulova. Bylo v plánu, že navštívíme Svatý kopeček a zámek v Mikulově. První cesta z nádraží byla na Svatý kopeček, který děti zvládly vyjít bez odpočinku, ten následoval až na samotném vrcholu. U kaple jsme s dětmi studovali turistické značení cest a rozhodli se jít jinou cestou do města a centra Mikulova. Během cesty jsme se s dětmi kochali podzimními barvami přírody. V centru města následoval odpočinek a svačina, kdy byla nabídnuta dětem vzhledem k dobré časové rezervě procházka do zámeckých zahrad, zde se odehrávalo loutkové divadlo a pohádka pro děti. Společně jsme na závěr prošli místní přírodní bludiště, které je součástí zámeckých zahrad. Návrat do Znojma se konal až ve večerních hodinách okolo 18:00 hodiny. Během večeře byly děti slovně oceněny za svůj výkon 25 km v deštivém a sychravém počasí, nejmladší účastnicí této expedice byla 5letá dívka, která bravurně vše zvládla a všem dětem byla udělena čokoládová medaile za odměnu.
I nadále se budeme hlásit z našich dobrodružných cest…

Žurková, Švanerová